Grafická verzia

3klub Šamorín

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15464
IČO: 42403359
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Krivá 749/3, 93101 Šamorín, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: jn@flextravel.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy / registrácia / člen 28.8.2018
Športový klub triatlon (triatlon) Slovenská triatlonová únia bez zmluvy / registrácia / člen 1.12.2015

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Futó Richard 5.2.2002 Amatérsky športovec, triatlon (triatlon) bez zmluvy/registrácia/člen 7.3.2018
Kosťov Jakub 19.9.2004 Amatérsky športovec, triatlon (triatlon) bez zmluvy/registrácia/člen 4.8.2018
Gronych Miroslav 27.12.1979 Amatérsky športovec, triatlon (triatlon) bez zmluvy/registrácia/člen 2.5.2018
Kosťov Braňo 26.6.1976 Amatérsky športovec, triatlon (triatlon) bez zmluvy/registrácia/člen 2.8.2018
Kosťová Alena 12.4.1978 Amatérsky športovec, triatlon (triatlon) bez zmluvy/registrácia/člen 20.7.2018
Szloboda Tomáš 17.7.1977 Amatérsky športovec, triatlon (triatlon) bez zmluvy/registrácia/člen 28.2.2018
Lunter Matúš 14.5.1989 Amatérsky športovec, triatlon (triatlon) bez zmluvy/registrácia/člen 27.2.2018
Vacula Michal 6.11.1974 Amatérsky športovec, triatlon (triatlon) bez zmluvy/registrácia/člen 27.7.2016
Belan Michal 4.9.1981 Amatérsky športovec, triatlon (triatlon) bez zmluvy/registrácia/člen 1.6.2016
Pongrácz Ladislav 26.11.1984 Amatérsky športovec, triatlon (triatlon) bez zmluvy/registrácia/člen 28.4.2017
Počet činností príslušných FO: 27 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 27

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.