Grafická verzia

3klub Šamorín

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15464
IČO: 42403359
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Krivá 749/3, 93101 Šamorín, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: jn@flextravel.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2021
Športový klub triatlon (triatlon) Slovenská triatlonová únia bez zmluvy / registrácia / člen 1.12.2015

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Melichar Maxim Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Lunter Matúš Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Kiss Ladislav Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Jávorčík Peter Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Nagy Juraj Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Hargas Milan Amatérsky športovec, triatlon (triatlon) bez zmluvy/registrácia/člen 22.5.2019
Kosťová Alena Amatérsky športovec, triatlon (triatlon) bez zmluvy/registrácia/člen 20.7.2018
Briška Michal Amatérsky športovec, triatlon (triatlon) bez zmluvy/registrácia/člen 30.4.2017
Pongrácz Ladislav Amatérsky športovec, triatlon (triatlon) bez zmluvy/registrácia/člen 28.4.2017
Muller Jacobus Amatérsky športovec, triatlon (triatlon) bez zmluvy/registrácia/člen 30.5.2015
Počet činností príslušných FO: 37 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 32

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.