Grafická verzia

3atletik

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15477
IČO: 42283957
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Urbánkova 2/19, 97101 Prievidza, Slovenská republika
Webové sídlo: www.3atletics.sk
Adresa elektronickej pošty: krajcovic@3athletics.sk; fasungova@3athletics.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub triatlon (triatlon) Slovenská triatlonová únia bez zmluvy / registrácia / člen 23.3.2015

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Bartušová Milena Amatérsky športovec, triatlon (triatlon) bez zmluvy/registrácia/člen 1.3.2016
Benko Tomáš Amatérsky športovec, triatlon (triatlon) bez zmluvy/registrácia/člen 1.3.2016
Cagáň Peter Amatérsky športovec, triatlon (triatlon) bez zmluvy/registrácia/člen 1.3.2016
Čery Peter Amatérsky športovec, triatlon (triatlon) bez zmluvy/registrácia/člen 31.8.2016
Režo Ľudovit Amatérsky športovec, triatlon (triatlon) bez zmluvy/registrácia/člen 18.9.2016
Vasko Ondrej Amatérsky športovec, triatlon (triatlon) bez zmluvy/registrácia/člen 14.4.2016
Gardlík Adrián Amatérsky športovec, triatlon (triatlon) bez zmluvy/registrácia/člen 12.3.2015
Rus Ľubomír Amatérsky športovec, triatlon (triatlon) bez zmluvy/registrácia/člen 1.3.2016
Rybanský Tadeáš Amatérsky športovec, triatlon (triatlon) bez zmluvy/registrácia/člen 4.6.2019
Krajčovič Ján Amatérsky športovec, triatlon (triatlon) bez zmluvy/registrácia/člen 10.1.2018
Počet činností príslušných FO: 11 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 11

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.