Grafická verzia

"Mestský športový klub Dobšiná - stolný tenis"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15483
IČO: 51920042
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Zimná 209/190, 04925 Dobšiná, Slovenská republika
Webové sídlo: www.sstz.sk
Adresa elektronickej pošty: jarohut@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub stolný tenis (stolný tenis) Slovenský stolnotenisový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2010
Športový klub stolný tenis Slovenský stolnotenisový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.11.2018

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Kotlár Peter Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 10.8.2022
Kotlár Jaroslav Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 10.8.2022
Bartko Martin Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 10.8.2022
Ferko Samuel Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 10.8.2022
Gono Ján Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 10.8.2022
Gono Rastislav Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 10.8.2022
Gono Marian Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 10.8.2022
Červenák Milan Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 10.8.2022
Červenák Sebastián Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 10.8.2022
Németh Miloš Amatérsky športovec, stolný tenis (stolný tenis) zmluva o amatérskom vykonávaní športu 25.8.2020
Počet činností príslušných FO: 23 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 23

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.