Grafická verzia

"SPARTANS CLUB BRATISLAVA"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15518
IČO: 42138426
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Budatínska 3057/59, 85106 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Webové sídlo: www.spartans.sk
Adresa elektronickej pošty: spartans@spartans.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub thajský box Slovenská Muaythai Asociácia bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2006

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Minarovič Denis Amatérsky športovec, thajský box (thajský box) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Kolek Vincent Tréner, thajský box (thajský box) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Kolek Vincent Amatérsky športovec, thajský box (thajský box) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Hobot Erik Tréner, thajský box (thajský box) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Hobot Erik Amatérsky športovec, thajský box (thajský box) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Brezovský Roman Amatérsky športovec, thajský box (thajský box) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Nídelová Valentína Amatérsky športovec, thajský box (thajský box) bez zmluvy/registrácia/člen 1.8.2018
Počet činností príslušných FO: 7 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 5

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.