Grafická verzia

WP comp s.r.o.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15525
IČO: 46006818
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Hlaváčiková 3110/10, 841 05 Bratislava, Slovenská republika
Webové sídlo: http://sakst.sk
Adresa elektronickej pošty: safkst@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub fitnes a kulturistika Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016 1.1.2020

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Velecká Martina Amatérsky športovec, fitnes a kulturistika (fitnes) bez zmluvy/registrácia/člen 12.10.2018
Satmáryová Zuzana Amatérsky športovec, fitnes a kulturistika (fitnes) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Pečeňa Vladimír Amatérsky športovec, fitnes a kulturistika (kulturistika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Pečeňa Vladimír Amatérsky športovec, fitnes a kulturistika (kulturistika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Láskavá Bianka Amatérsky športovec, fitnes a kulturistika (kulturistika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Počet činností príslušných FO: 5 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 5

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.