Grafická verzia

1.Baseballový klub Slávia UPJŠ Košice o.z.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15575
IČO: 31967418
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Park obrancov mieru 198/5, 04001 Košice-Sever, Slovenská republika
Webové sídlo: www.seals.sk
Adresa elektronickej pošty: vybor@seals.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub baseball Slovenská baseballová federácia bez zmluvy / registrácia / člen 1.4.2014

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.