Grafická verzia

"Atletický oddiel Akademik TU Košice"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15684
IČO: 52023516
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Watsonova 1912/4A, 04001 Košice-Sever, Slovenská republika
Webové sídlo: htps:tuke.sk/aoatu
Adresa elektronickej pošty: akademik.atlet@tuke.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2023

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Blanárová Miriam Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Ambrózová Ela Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Župčanová Emma Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
MOLOKÁČOVÁ Nela Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
BREČKOVÁ Alexandra Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Hrnek Vladislav Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Tereščenko Antonina Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Tatarka Samuel Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Pažinová Tereza Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Siroťák Adam Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Počet činností príslušných FO: 169 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 153

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.