Grafická verzia

1. Atletický klub Humenné

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15694
IČO: 42090717
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Laborecká 1851/7, 06601 Humenné, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: mareklucka@centrum.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2021

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Petrovčin Michal Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Kravčáková Sofia Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Behúnová Ema Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Andrejčík Patrik Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Vaššová Sophia Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Pavliková Zuzana Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Onderišinová Eva Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Babjak Maxim Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Onderišin Samuel Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Bakajsová Natálka Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Počet činností príslušných FO: 140 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 140

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.