Grafická verzia

"ŠPORT HROU"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15728
IČO: 42255121
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Vlčie hrdlo 56, 82107 Bratislava-Ružinov, Slovenská republika
Webové sídlo: www.sporthrou.sk
Adresa elektronickej pošty: sporthrou@sporthrou.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2021

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Daubnerová Zuzana Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Benková Ema Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Cíleková Nicol Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Gondora Adam Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Juríková Anna Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Juríková Zuzana Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Gatci Adela Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Gatci Agáta Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Horyl Richard Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Nestor Marko Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Počet činností príslušných FO: 384 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 384

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.