Grafická verzia

"Atletický Klub Krupina"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15742
IČO: 50592068
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: M. R. Štefánika 862/29, 96301 Krupina, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: julokorcok@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2023

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Demianová Rebeka Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Brezňan Teodor Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Bajnok Adrián Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Kováčová Dominika Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Kohút Sebastián Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Kováčová Hana Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Kováčová Dorota Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Balková Renáta Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Jombík Samuel Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Sliacky Michal Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Počet činností príslušných FO: 197 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 196

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.