Grafická verzia

"Atletický Klub Krupina"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15742
IČO: 50592068
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: M. R. Štefánika 862/29, 96301 Krupina, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: julokorcok@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy / registrácia / člen 28.8.2018

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Repiský Michal 6.3.2007 Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy / registrácia / člen 28.8.2018
Ruman Michal 30.9.2009 Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy / registrácia / člen 28.8.2018
Vician Martin 31.5.2010 Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy / registrácia / člen 28.8.2018
Golian Richard 2.10.2009 Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy / registrácia / člen 28.8.2018
Sujová Sabina 20.6.2005 Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy / registrácia / člen 28.8.2018
Rašner Maxim 23.4.2014 Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy / registrácia / člen 28.8.2018
Križan Ján 27.5.2009 Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy / registrácia / člen 28.8.2018
Naniašová Vanesa 8.8.2010 Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy / registrácia / člen 28.8.2018
Gonda Tomáš 12.10.2009 Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy / registrácia / člen 28.8.2018
Hrončeková Nikola 29.10.2010 Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy / registrácia / člen 28.8.2018
Počet činností príslušných FO: 114 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 114

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.