Grafická verzia

A K A Z A

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15744
IČO: 50431277
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Karola Kmeťku 3165/9, 01008 Žilina, Slovenská republika
Webové sídlo: akaza.sk
Adresa elektronickej pošty: haas@akaza.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2023

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Pazuriková Agáta Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Franek Juraj Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Franek Michal Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Macek Daniel Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Hrach Tomáš Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Ďuriš Šimon Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Golis Viliam Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Kamen Matej Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Sagál Oliver Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Ďuriš Leonard Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Počet činností príslušných FO: 201 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 193

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.