Grafická verzia

Združenie rodičov a priateľov pri Základnej škole Pri Kríži

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15751
IČO: 48413585
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Pri kríži 2009/11, 84102 Bratislava-Dúbravka, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: mlynarova.daniela@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2021

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Korytiaková Barbora Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Filina Matej Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Tóthová Margaréta Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Marcinátová Kristína Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Andráška Lukáš Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Kollárová Patrícia Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Zubeková Laura Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Balážová Hana Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Verzalová Tereza Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Prítrský Jakub Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Počet činností príslušných FO: 127 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 127

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.