Grafická verzia

"Funny athletics"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15754
IČO: 51109522
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Valová 4258/26, 92101 Piešťany, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: jodulko@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2023

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Ondrejička Matej Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Beňová Alžbeta Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Komárová Sabína Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Rusnáková Dorota Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Ďurenec Samuel Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Šulovský Adam Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Kelemen Oskar Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Kuricová Hanka Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Svitana Matyáš Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Vondrová Zuzana Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Počet činností príslušných FO: 188 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 188

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.