Grafická verzia

"Funny athletics"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15754
IČO: 51109522
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Valová 4258/26, 92101 Piešťany, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: jodulko@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub atletika (atletika) Slovenský atletický zväz bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2021

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Paulovičová Zuzana Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Badaňová Nela Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Tonhajzerová Timea Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Hornáková Timea Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Toma Max Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Talpaš Maroš Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
ORAVCOVÁ Nina Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Gáliková Anetka Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Čuridlo Damián Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Michálek Milan Amatérsky športovec, atletika (atletika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Počet činností príslušných FO: 96 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 96

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.