Grafická verzia

TJ Sokol ŠŠG Poly Trade

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15783
IČO: 37872222
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Jarková 3095/47, 08001 Prešov, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub gymnastika (športová gymnastika) Slovenská gymnastická federácia bez zmluvy / registrácia / člen 28.4.2021
Športový klub gymnastika (športová gymnastika) Slovenská gymnastická federácia bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2019
Športový klub gymnastika (športový aerobik) Slovenská gymnastická federácia bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2018
Športový klub gymnastika (gymnastika pre všetkých) Slovenská gymnastická federácia bez zmluvy / registrácia / člen 28.4.2021

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Klaček Vladimír Tréner, gymnastika (športová gymnastika) bez zmluvy/registrácia/člen 28.4.2021
MIŠČÍK Jakub Tréner, gymnastika (gymnastika pre všetkých) bez zmluvy/registrácia/člen 13.2.2023
PETRUŇKO Jakub Tréner, gymnastika (športová gymnastika) bez zmluvy/registrácia/člen 13.2.2023
Alexovič Ján Amatérsky športovec, gymnastika (gymnastika pre všetkých) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1900
Bozuľa Vladimír Amatérsky športovec, gymnastika (gymnastika pre všetkých) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1900
Potáš Oliver Amatérsky športovec, gymnastika (gymnastika pre všetkých) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1900
Bednár Andrej Amatérsky športovec, gymnastika (gymnastika pre všetkých) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1900
CHOMIČ Matej Amatérsky športovec, gymnastika (športová gymnastika) bez zmluvy/registrácia/člen 26.5.2023 26.5.2024
SLÁVIK Jakub Amatérsky športovec, gymnastika (športová gymnastika) bez zmluvy/registrácia/člen 13.2.2023 13.2.2024
Plavčan Michael Amatérsky športovec, gymnastika (športová gymnastika) bez zmluvy/registrácia/člen 14.2.2023 14.2.2024
Počet činností príslušných FO: 818 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 328

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.