Grafická verzia

Vlči Parkour

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15858
IČO: 52085571
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Berlínska 1679/6, 01008 Žilina, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub gymnastika (gymnastika pre všetkých) Slovenská gymnastická federácia bez zmluvy / registrácia / člen 28.4.2021

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Konštiak Pavol Tréner, gymnastika (gymnastika pre všetkých) bez zmluvy/registrácia/člen 23.2.2022
TOMÁŠKOVÁ Barbora Tréner, gymnastika (gymnastika pre všetkých) bez zmluvy/registrácia/člen 3.1.2022
TOMÁŠKOVÁ Barbora Tréner, gymnastika (moderná gymnastika) bez zmluvy/registrácia/člen 3.1.2022
TOMÁŠKOVÁ Barbora Tréner, gymnastika (športový aerobik) bez zmluvy/registrácia/člen 3.1.2022
TOMÁŠKOVÁ Barbora Tréner, gymnastika (športová gymnastika ženy) bez zmluvy/registrácia/člen 3.1.2022
TOMÁŠKOVÁ Barbora Tréner, gymnastika (športová gymnastika) bez zmluvy/registrácia/člen 3.1.2022
SURIAK Richard Amatérsky športovec, gymnastika (gymnastika pre všetkých) bez zmluvy/registrácia/člen 3.1.2023 3.1.2024
JAROŠ Timotej, ASISTENT Amatérsky športovec, gymnastika (gymnastika pre všetkých) bez zmluvy/registrácia/člen 27.9.2022
KOTULA Šimon Amatérsky športovec, gymnastika (gymnastika pre všetkých) bez zmluvy/registrácia/člen 27.9.2022
Ďurica Dominik Amatérsky športovec, gymnastika (gymnastika pre všetkých) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.1900
Počet činností príslušných FO: 18 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 14

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Názov zmluvy Typ zmluvy Platnosť Účinnosť
Zmulva o sponzorovaní v športe Zmluva o sponzorstve v športe 22.5.2023
Počet záznamov: 1

Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.