Grafická verzia

SLOVAKRAFTERS

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15871
IČO: 42416361
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Závadská 7621/22, 83106 Bratislava-Rača, Slovenská republika
Webové sídlo: https://www.slovakrafters.com/
Adresa elektronickej pošty: office@slovakrafters.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK02 0900 0000 0051 1249 3316

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Zbořil Rastislav trener@slovakrafters.com
Kontrolór Email
Turek Branislav bryan@bryan.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový zväz iný šport (rafting) 28.1.2015
Športový zväz vodné záchranárstvo (vodné záchranárstvo) 28.1.2015

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Šuchová Nina Amatérsky športovec, iný šport (rafting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.6.2019
Miznerová Katarína Amatérsky športovec, iný šport (rafting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.6.2019
Balažovjechová Hana Amatérsky športovec, iný šport (rafting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.6.2019
Zbořilová Janka Amatérsky športovec, iný šport (rafting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.7.2019
Zbořil Rosťo Amatérsky športovec, iný šport (rafting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.7.2019
Antalík Denis Amatérsky športovec, iný šport (rafting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.5.2019
Nosáľová Miriam Amatérsky športovec, iný šport (rafting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.5.2019
Kováčik Samuel Amatérsky športovec, iný šport (rafting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.5.2019
Krupa Felix Amatérsky športovec, iný šport (rafting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.2019
Gewissler Matúš Amatérsky športovec, iný šport (rafting) bez zmluvy/registrácia/člen 1.5.2018
Počet činností príslušných FO: 24 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 21

Činnosti príslušných právnických osôb

Názov športovej organizácie Typ právnickej osoby Šport/činnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Lodenica Domček Iná športová organizácia rafting bez zmluvy / registrácia / člen 6.7.2018
Športový klub SUN sport Iná športová organizácia rafting bez zmluvy / registrácia / člen 2.11.2018
)i( s. r. o. Iná športová organizácia rafting bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2019
Počet činností príslušných PO: 3 Zobraziť všetky príslušné PO Počet príslušných PO: 3

Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Umiestnenie Typ podujatia Šport/odvetvie Disciplína Športovci
2. miesto MS-MSD-MSSO iný šport Head 2 Head Skupina
2. miesto MS-MSD-MSSO iný šport Slalom Skupina

Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.