Grafická verzia

"Nadácia STARS FOR STARS"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15881
IČO: 42264529
Právna forma: Nadácia
Sídlo: Pluhová 192/2, 83103 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
Webové sídlo: http://sakst.sk
Adresa elektronickej pošty: martin.jurica@seas.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub kulturistika a fitnes Slovenská asociácia fitnes, kulturistiky a silového trojboja bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Masarčin Miroslav Amatérsky športovec, kulturistika a fitnes (kulturistika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Juricová Kristína Amatérsky športovec, kulturistika a fitnes (fitnes) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Juricová Kristína Amatérsky športovec, kulturistika a fitnes (kulturistika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Počet činností príslušných FO: 3 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 2

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.