Grafická verzia

Tenisový klub Šport Púchov

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15920
IČO: 52382273
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: T. Vansovej 1915/61, 02001 Púchov, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: ivanadovicinova@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK23 0900 0000 0051 5748 6582


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub tenis Slovenský tenisový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 3.5.2019

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Dátum narodenia Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Špilák Filip 25.7.2011 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 2.9.2019
Lukáč Filip 11.4.2012 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 2.9.2019
Kožurík Viktor 18.10.2011 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 2.9.2019
Kožurík Oliver 1.10.2013 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 2.9.2019
Virgová Vivien 30.12.2010 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 23.5.2019
Rosinová Adriána 8.9.2011 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 14.5.2019
Chovancová Jasmin 24.10.2010 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 14.5.2019
Crkoňová Terézia 9.6.2010 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 17.5.2019
Bersihand Soizic 14.10.2010 Amatérsky športovec, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 14.5.2019
Dovičin Daniel 12.5.1960 Kontrolór, tenis (tenis) bez zmluvy/registrácia/člen 3.5.2019 31.10.2019
Počet činností príslušných FO: 11 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 11

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.