Grafická verzia

"LITTEAM"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15943
IČO: 37962507
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Ul. F. Hečku 508/39, 94301 Levice, Slovenská republika
Webové sídlo: www.litteamcup.sk
Adresa elektronickej pošty: litteam7@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub letecké športy (letecké modelárstvo) Slovenský národný aeroklub generála Milana Rastislava Štefánika bez zmluvy / registrácia / člen 7.11.2003
Športový klub letecké športy Slovenský národný aeroklub generála Milana Rastislava Štefánika bez zmluvy / registrácia / člen 7.11.2003

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Rajchman Milan Amatérsky športovec, letecké športy (letecké modelárstvo) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Plevko Jakub Amatérsky športovec, letecké športy (letecké modelárstvo) bez zmluvy/registrácia/člen 11.1.2020
Littva Ján Amatérsky športovec, letecké športy (letecké modelárstvo) bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.2000
Kysel Pavol Amatérsky športovec, letecké športy (letecké modelárstvo) bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.2015
Kapolka Dušan Amatérsky športovec, letecké športy (letecké modelárstvo) bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.2006
Husár Michal Amatérsky športovec, letecké športy (letecké modelárstvo) bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.2007
Hais Jan Amatérsky športovec, letecké športy (letecké modelárstvo) bez zmluvy/registrácia/člen 27.4.2021
Čelestiak Martin Amatérsky športovec, letecké športy (letecké modelárstvo) bez zmluvy/registrácia/člen 11.1.2020
Littva Ján Iný športový odborník, letecké športy (letecké modelárstvo) bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.2000
Počet činností príslušných FO: 9 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 8

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.