Grafická verzia

Základná organizácia Modelári Holíč

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15969
IČO: 52152731
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Kollárova 1691/21, 90851 Holíč, Slovenská republika
Webové sídlo: www.modelariholic.sk
Adresa elektronickej pošty: modelariholic@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub letecké športy (letecké modelárstvo) Slovenský národný aeroklub generála Milana Rastislava Štefánika bez zmluvy / registrácia / člen 31.12.2018
Športový klub letecké športy Slovenský národný aeroklub generála Milana Rastislava Štefánika bez zmluvy / registrácia / člen 31.12.2018

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Vitásek Jozef Amatérsky športovec, letecké športy (letecké modelárstvo) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Vašíček Pavol Amatérsky športovec, letecké športy (letecké modelárstvo) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Palkovič Vladimír Amatérsky športovec, letecké športy (letecké modelárstvo) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Müller Jaroslav Amatérsky športovec, letecké športy (letecké modelárstvo) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Minařík Miroslav Amatérsky športovec, letecké športy (letecké modelárstvo) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Langer Ladislav Amatérsky športovec, letecké športy (letecké modelárstvo) bez zmluvy/registrácia/člen 1.4.2021
Karnoš Peter Amatérsky športovec, letecké športy (letecké modelárstvo) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Blažek Milan Amatérsky športovec, letecké športy (letecké modelárstvo) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Počet činností príslušných FO: 8 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 8

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.