Grafická verzia

Združenie Bardejovských modelárov

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15970
IČO: 51707691
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Komenského 558/15, 08501 Bardejov, Slovenská republika
Webové sídlo: https://www.sna.sk
Adresa elektronickej pošty: svec@atlas.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub letecké športy (letecké modelárstvo) Slovenský národný aeroklub generála Milana Rastislava Štefánika bez zmluvy / registrácia / člen 24.4.2018
Športový klub letecké športy Slovenský národný aeroklub generála Milana Rastislava Štefánika bez zmluvy / registrácia / člen 24.4.2018

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Švec Vladimír Športový rozhodca, letecké športy (letecké modelárstvo) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Švec Vladimír Amatérsky športovec, letecké športy (letecké modelárstvo) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Švec Matúš Amatérsky športovec, letecké športy (letecké modelárstvo) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Sokol Tomáš Amatérsky športovec, letecké športy (letecké modelárstvo) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Říha Josef Amatérsky športovec, letecké športy (letecké modelárstvo) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Polák Martin Amatérsky športovec, letecké športy (letecké modelárstvo) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Lukač Zoltán Amatérsky športovec, letecké športy (letecké modelárstvo) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Kyjovský Marko Amatérsky športovec, letecké športy (letecké modelárstvo) bez zmluvy/registrácia/člen 1.6.2021
Kukulský Ondrej Amatérsky športovec, letecké športy (letecké modelárstvo) bez zmluvy/registrácia/člen 1.6.2021
Kukulská Adela Amatérsky športovec, letecké športy (letecké modelárstvo) bez zmluvy/registrácia/člen 1.6.2021
Počet činností príslušných FO: 16 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 15

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.