Grafická verzia

Združenie technických športov a činností Základná organizácia Trenčín

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15971
IČO: 34059717
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Clementisova 4/28, 91101 Trenčín, Slovenská republika
Webové sídlo: https://www.sna.sk
Adresa elektronickej pošty: robota.jozef@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub letecké športy (letecké modelárstvo) Slovenský národný aeroklub generála Milana Rastislava Štefánika bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Športový klub letecké športy Slovenský národný aeroklub generála Milana Rastislava Štefánika bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Robota Jozef Amatérsky športovec, letecké športy (letecké modelárstvo) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Mesík Cyril Amatérsky športovec, letecké športy (letecké modelárstvo) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Merávý Tomáš Amatérsky športovec, letecké športy (letecké modelárstvo) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Martečik Milan Amatérsky športovec, letecké športy (letecké modelárstvo) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2018
Malát Miloslav Amatérsky športovec, letecké športy (letecké modelárstvo) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Centový Michal Amatérsky športovec, letecké športy (letecké modelárstvo) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
Bulko Kamil Amatérsky športovec, letecké športy (letecké modelárstvo) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
Novotka Martin Amatérsky športovec, letecké športy (letecké modelárstvo) bez zmluvy/registrácia/člen 22.1.2019
Počet činností príslušných FO: 8 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 8

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.