Grafická verzia

1. in-line hokejový klub FEVRA Blue Vipers

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 15974
IČO: 31818994
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Hrobákova 2497/40, 85102 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: jozef.vrabel78@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub ľadový hokej (ľadový hokej) Slovenský zväz ľadového hokeja bez zmluvy / registrácia / člen 20.11.2018
Športový klub kolieskové korčuľovanie (inline hokej) Zväz slovenského kolieskového korčuľovania bez zmluvy / registrácia / člen 18.7.2022

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
JURÍK Juraj Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 28.4.2023
Strapák Juraj Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 25.4.2022
LUŠŇÁK Patrik Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 25.4.2022
VRÁBEL Jozef Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 25.4.2022
ŽITNÝ Roman Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 25.4.2022
Kalis Vladislav Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 25.4.2022
ŠTAMBERSKÝ Roman Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 25.4.2022
ŽITŇANSKÝ Martin Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 25.4.2022
RUČKAY Jakub Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 25.4.2022
NOVOSEDLÍK Milan Amatérsky športovec, kolieskové korčuľovanie (inline hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 25.4.2022
Počet činností príslušných FO: 17 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 17

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.