Grafická verzia

1. ŠK TATRAN Spišské Vlachy

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16049
IČO: 52152634
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Okolie 957/21, 05361 Spišské Vlachy, Slovenská republika
Webové sídlo: https://www.chess.sk/index.php?str=clenovia&klubId=30711
Adresa elektronickej pošty: dzurila.michal@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK44 0900 0000 0051 5563 4668
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Dzurila Michal dzurila.michael@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Východoslovenský futbalový zväz zmluva 18.7.2019
Športový klub futbal (futbal) Spišský oblastný futbalový zväz zmluva 6.2.2019 18.7.2019
Športový klub bedminton (bedminton) Slovenský zväz bedmintonu bez zmluvy / registrácia / člen 20.1.2020
Športový klub šach (šach) Slovenský šachový zväz bez zmluvy / registrácia / člen 6.2.2019

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Skřivánek Jaroslav Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 29.2.2024
Michalko Pavol Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2020
Helcmanovský Ján Amatérsky športovec, šach (šach) bez zmluvy/registrácia/člen 25.7.2019
Palider Róbert Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 21.1.2020
Baloga Alex Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2020
Kellner Matej Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 26.10.2023
Žiga Samuel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 20.9.2021
Pokrivčák Patrik Iný športový odborník, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 31.12.2011
Fifik Tomáš Iný športový odborník, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 19.8.2015
Pikla Ronald Iný športový odborník, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 4.7.2006
Počet činností príslušných FO: 239 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 179

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.