Grafická verzia

1. ŠK TATRAN Spišské Vlachy

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16049
IČO: 52152634
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Okolie 957/21, 05361 Spišské Vlachy, Slovenská republika
Webové sídlo: http://www.chess.sk/index.php?str=clenovia&klubId=30711
Adresa elektronickej pošty: andrejslatkovsky11@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Dzurila Michal dzurila.michael@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Východoslovenský futbalový zväz zmluva 18.7.2019
Športový klub futbal (futbal) Spišský oblastný futbalový zväz zmluva 6.2.2019 18.7.2019
Športový klub bedminton (bedminton) Slovenský zväz bedmintonu bez zmluvy / registrácia / člen 20.1.2020
Športový klub šach (šach) Slovenský šachový zväz 6.2.2019

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Slatkovský Dávid Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2020 14.8.2020
Žiga Štefan Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 12.5.2015 14.8.2020
Haniščák Nikolas Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.7.2019
Klapáč Samuel Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 22.7.2020
Garančovský Ľuboš Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2020
Čurilla Ján Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2020
Petruška Patrik Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2020
Timčík Tobias Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 31.3.2020
Tomčík Christián Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 22.7.2020
Šmijovský Martin Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 25.6.2019
Počet činností príslušných FO: 137 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 98

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.