Grafická verzia

1. Podhladinový ragby klub

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16061
IČO: 31802834
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Teplická 1375/1, 83102 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
Webové sídlo: http://uw-rugby.sk
Adresa elektronickej pošty: andrej.skotta@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: SK69 1100 0000 0026 6545 5084
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK69 1100 0000 0026 6545 5084
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK69 1100 0000 0026 6545 5084
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK69 1100 0000 0026 6545 5084

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub potápačske športy (ragby pod vodou) Zväz potápačov Slovenska bez zmluvy / registrácia / člen 23.4.2019

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Vrbatovic Viktor Amatérsky športovec, potápačske športy (orientačné potápanie) bez zmluvy/registrácia/člen 15.3.2022
Úradník Dušan Inštruktor, potápačske športy (orientačné potápanie) bez zmluvy/registrácia/člen 4.5.2019
Sláčik Jakub Amatérsky športovec, potápačske športy (orientačné potápanie) bez zmluvy/registrácia/člen 4.11.2022
Sláčik Ján Amatérsky športovec, potápačske športy (orientačné potápanie) bez zmluvy/registrácia/člen 4.5.2019
Škotta Andrej Amatérsky športovec, potápačske športy (orientačné potápanie) bez zmluvy/registrácia/člen 23.4.2019
Schuster Ľubomír Amatérsky športovec, potápačske športy (orientačné potápanie) bez zmluvy/registrácia/člen 4.5.2019
Múčka Matej Amatérsky športovec, potápačske športy (orientačné potápanie) bez zmluvy/registrácia/člen 15.3.2022
Majerník Filip Amatérsky športovec, potápačske športy (orientačné potápanie) bez zmluvy/registrácia/člen 4.11.2022
Lučanský Viktor Amatérsky športovec, potápačske športy (orientačné potápanie) bez zmluvy/registrácia/člen 2.6.2019
Lindner Jakub Amatérsky športovec, potápačske športy (orientačné potápanie) bez zmluvy/registrácia/člen 4.5.2019
Počet činností príslušných FO: 18 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 17

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.