Grafická verzia

Training association o.z.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16065
IČO: 51809567
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Kollárova 1307/31, 01841 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
Webové sídlo: http://trainingassociation.tugofwar.sk
Adresa elektronickej pošty: training.association.tugofwar@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub preťahovanie lanom (preťahovanie lanom) Tug of War Slovakia bez zmluvy / registrácia / člen 6.7.2018

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Ladovičová Jana Amatérsky športovec, preťahovanie lanom (preťahovanie lanom) bez zmluvy/registrácia/člen 6.7.2018
Leško Stanislav, Ing. Amatérsky športovec, preťahovanie lanom (preťahovanie lanom) bez zmluvy/registrácia/člen 6.7.2018
Bojničanová Gabriela, Ing. Amatérsky športovec, preťahovanie lanom (preťahovanie lanom) bez zmluvy/registrácia/člen 6.7.2018
Bojničan st. Vladimír, Ing. Amatérsky športovec, preťahovanie lanom (preťahovanie lanom) bez zmluvy/registrácia/člen 6.7.2018
Bojničan Vladimír Amatérsky športovec, preťahovanie lanom (preťahovanie lanom) bez zmluvy/registrácia/člen 6.7.2018
Šišková Natália Amatérsky športovec, preťahovanie lanom (preťahovanie lanom) bez zmluvy/registrácia/člen 6.7.2018
Lepáček Marek Amatérsky športovec, preťahovanie lanom (preťahovanie lanom) bez zmluvy/registrácia/člen 6.7.2018
Čontofalská Zuzana Amatérsky športovec, preťahovanie lanom (preťahovanie lanom) bez zmluvy/registrácia/člen 6.7.2018
Klapák Miroslav Amatérsky športovec, preťahovanie lanom (preťahovanie lanom) bez zmluvy/registrácia/člen 6.7.2018
Leškova Katarína Amatérsky športovec, preťahovanie lanom (preťahovanie lanom) bez zmluvy/registrácia/člen 24.6.2018
Počet činností príslušných FO: 22 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 22

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.