Grafická verzia

A.S.P SKI

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16130
IČO: 52319334
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Letná 3370/21, 05801 Poprad, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: aspskipp@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK57 0900 0000 0051 5835 5381

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub lyžovanie (zjazdové lyžovanie) SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy / registrácia / člen 18.4.2019 1.12.2020
Športový klub iný šport () ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy / registrácia / člen 4.10.2019

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Gnot Marek Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 3.1.2022
Kollár Patrik Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 23.1.2023
Adler Olívia Amatérsky športovec, lyžovanie (zjazdové lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 23.2.2023
Blašková Adela Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 23.2.2023
Balážová Kristína Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 23.2.2023
Lištinský Ľuboš Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 23.2.2023
Repašská Karolína Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 23.2.2023
Major Ján Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 23.2.2023
Rojko David Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 23.2.2023
Kurňavová Izabela Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 23.2.2023
Počet činností príslušných FO: 47 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 47

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Názov zmluvy Typ zmluvy Platnosť Účinnosť
Darovacia zmluva Zmluva o sponzorstve v športe 24.2.2021
ZMLUVA O SPONZORSTVE V ŠPORTE Zmluva o sponzorstve v športe 31.8.2020
Počet záznamov: 2

Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.