Grafická verzia

TITANI - občianske združenie pri hokejovom klube TITANI NITRA

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16136
IČO: 42425930
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Tr.A.Hlinku 18, 94901 Nitra, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: hrtusi@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub ľadový hokej (ľadový hokej) Slovenský zväz ľadového hokeja bez zmluvy / registrácia / člen 1.2.2016

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
HAMAR Miroslav Iný športový odborník, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 6.6.2019
Počet činností príslušných FO: 1 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 1

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.