Grafická verzia

OZ Na ľade

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16140
IČO: 42358523
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Stavbárska 54, 82107 Bratislava-Vrakuňa, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: oznalade@oznalade.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK98 1100 0000 0029 4502 3112
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK98 1100 0000 0029 4502 3112
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK98 1100 0000 0029 4502 3112
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK98 1100 0000 0029 4502 3112

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub ľadový hokej (ľadový hokej) Slovenský zväz ľadového hokeja bez zmluvy / registrácia / člen 24.1.2019

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
ŠEBO Martin Tréner, ľadový hokej (ľadový hokej) dobrovoľník 15.1.2024
KONEČNÁ Marianna Tréner, ľadový hokej (ľadový hokej) dobrovoľník 16.12.2013
GEMBICKÝ Martin Tréner, ľadový hokej (ľadový hokej) dobrovoľník 16.1.2015
DRDÁKOVÁ Andrea Amatérsky športovec, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 3.2.2022 30.4.2025
KONEČNÁ Marianna Funkcionár, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 1.5.2019 30.4.2042
GEMBICKÝ Martin Funkcionár, ľadový hokej (ľadový hokej) bez zmluvy/registrácia/člen 1.5.2019 30.4.2042
Počet činností príslušných FO: 6 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 4

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Názov zmluvy Typ zmluvy Platnosť Účinnosť
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Zmluva o sponzorstve v športe 1.1.2021 1.1.2021
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Zmluva o sponzorstve v športe 1.1.2020 1.1.2020
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku Zmluva o sponzorstve v športe 24.9.2019 24.9.2019
Počet záznamov: 3

Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.