Grafická verzia

Viridium s.r.o.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16166
IČO: 52554252
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Budatínska 16, 85106 Bratislava-Petržalka, Slovenská republika
Webové sídlo: www.sagara.sk
Adresa elektronickej pošty: info@sagara.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Raveendran Visak visakr88@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iná športová organizácia iný šport (Jóga) 5.9.2019

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Raveendran Visak Inštruktor, iný šport (Jóga) podnikanie 5.9.2019
Počet činností príslušných FO: 1 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 1

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.