Grafická verzia

TJ Agrokomplex Sklené

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16207
IČO: 17057540
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 130, 03847 Sklené, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: jarci.bulci@centrum.sk
Účet na príspevok uznanému športu: SK39 5600 0000 0024 0630 7001
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: SK39 5600 0000 0024 0630 7001
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK39 5600 0000 0024 0630 7001
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK39 5600 0000 0024 0630 7001

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub futbal (futbal) Turčiansky futbalový zväz zmluva 3.1.1991

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Matiašovský Ján Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 14.7.2020
Facuna Michal Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 31.7.2018
Cingel Dominik Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 16.7.2019
Masaryk Peter Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.6.2011
Bartoš Roman Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.3.2000
Kovalčík František Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 11.4.1992
Čavolský Dominik Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 12.7.2022
Lahuta Jozef Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 3.8.2018
Cvengroš Dávid Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 31.7.2018
Facuna Milan Amatérsky športovec, futbal (futbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.8.2018
Počet činností príslušných FO: 42 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 38

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.