Grafická verzia

"Cerberos Gym"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16234
IČO: 36118559
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Ulica J. Kollára 340/10, 91501 Nové Mesto nad Váhom, Slovenská republika
Webové sídlo: www.smta.sk
Adresa elektronickej pošty: rasto.frano@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub thajský box Slovenská Muaythai Asociácia bez zmluvy / registrácia / člen 30.11.1999

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Vidová Natália Amatérsky športovec, thajský box (thajský box) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Šubrt Damián Amatérsky športovec, thajský box (thajský box) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Slezáček Matúš Amatérsky športovec, thajský box (thajský box) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Jakubek Marco Amatérsky športovec, thajský box (thajský box) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Galáni Martin Amatérsky športovec, thajský box (thajský box) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Zavadinka Martin Amatérsky športovec, thajský box (thajský box) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Šelepák Matej Amatérsky športovec, thajský box (thajský box) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Plesníková Nikoleta Amatérsky športovec, thajský box (thajský box) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Ondrejkovič Ján Amatérsky športovec, thajský box (thajský box) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Mravec Denis Amatérsky športovec, thajský box (thajský box) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Počet činností príslušných FO: 27 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 26

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.