Grafická verzia

"RTVŠ MIX"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16261
IČO: 31262139
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Wolkerova 9/9, 05202 Spišská Nová Ves, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub gymnastika (gymnastika pre všetkých) Slovenská gymnastická federácia bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2020
Športový klub gymnastika (športová gymnastika) Slovenská gymnastická federácia bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2019

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Gromovská Andrea Tréner, gymnastika (gymnastika pre všetkých) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2020
Majerničková Alena Tréner, gymnastika (gymnastika pre všetkých) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2020
Tarkovacsiová Melánia Tréner, gymnastika (gymnastika pre všetkých) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2020
Kovalčíková Irena Tréner, gymnastika (gymnastika pre všetkých) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2020
Kovalčíková Irena Športový rozhodca, gymnastika (gymnastika pre všetkých) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2020
Tarkovacsová Timea Amatérsky športovec, gymnastika (gymnastika pre všetkých) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2020
Bobková Natália Amatérsky športovec, gymnastika (gymnastika pre všetkých) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2020
Stavjarská Alexa Amatérsky športovec, gymnastika (gymnastika pre všetkých) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2020
Uhrín Janick Amatérsky športovec, gymnastika (gymnastika pre všetkých) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2020
Urbančíková Gréta Amatérsky športovec, gymnastika (gymnastika pre všetkých) bez zmluvy/registrácia/člen 1.9.2020
Počet činností príslušných FO: 271 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 131

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.