Grafická verzia

"Nadácia deti, kone a golf"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16284
IČO: 30845491
Právna forma: Nadácia
Sídlo: Pezinská 901/5, 90025 Chorvátsky Grob, Slovenská republika
Webové sídlo: www.furioso.sk
Adresa elektronickej pošty: furioso@furioso.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
MAGÁL Slavomír info@sjf.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub jazdectvo SLOVENSKÁ JAZDECKÁ FEDERÁCIA bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2019

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Šebestová Sofia Anna Amatérsky športovec, jazdectvo (drezúra) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
VRBICKÁ Sarah Amatérsky športovec, jazdectvo (drezúra) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
PATÓCS Ádam Amatérsky športovec, jazdectvo (voltíž) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
MAGÁL Slavomír Funkcionár, jazdectvo (záprahy) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
MAGÁL Slavomír Iný športový odborník, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
KUREJ Ivan Iný športový odborník, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
KRATOCHVÍLOVÁ Nikola Amatérsky športovec, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
JUHÁSZ Peter Iný športový odborník, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
JUHÁSZ Peter Tréner, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
HÁNA Ladislav Iný športový odborník, jazdectvo (skoky) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
Počet činností príslušných FO: 11 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 9

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.