Grafická verzia

"Slovenská asociácia hráčov ľadového hokeja"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16298
IČO: 50350129
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Ul. 29.augusta 2281/28D, 81109 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Webové sídlo: www.sihpa.sk
Adresa elektronickej pošty: sihpa2016@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
PRAVDA Oliver pravda.oliver@gmail.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iná športová organizácia iný šport (ľadový hokej) Slovenský zväz ľadového hokeja bez zmluvy / registrácia / člen 22.6.2016

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
PRAVDA Oliver Funkcionár bez zmluvy/registrácia/člen 15.8.2017
Počet činností príslušných FO: 1 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 1

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.