Grafická verzia

ZDRUŽENIE ODDIELOV A KLUBOV IN-LINE HOKEJOVEJ EXTRALIGY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16300
IČO: 31772170
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Trnavská cesta 27/B, 83104 Bratislava-Nové Mesto, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iná športová organizácia iný šport (ľadový hokej) Slovenský zväz ľadového hokeja bez zmluvy / registrácia / člen 25.5.2012

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.