Grafická verzia

"Občianske združenie Bonsai"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16317
IČO: 37964411
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Hviezdoslavova 1799/32, 95301 Zlaté Moravce, Slovenská republika
Webové sídlo: www.karate.sk
Adresa elektronickej pošty: jozoculak@centrum.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub karate (karate) Slovenský Zväz Karate bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Tomanová Petra Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Štukovský Jakub Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Petrovičová Anna Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Petrovič Samuel Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Peterke Marko Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Mrozeková Nikol Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Mrozeková Karin Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Mrozeková Jana Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Matejovová Simona Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Lintner Emil Amatérsky športovec, karate (karate) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2016
Počet činností príslušných FO: 21 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 19

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.