Grafická verzia

Slovenská asociácia pretláčania rukou

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16335
IČO: 30811686
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 311, 02901 Vavrečka, Slovenská republika
Webové sídlo: www.armsport.sk
Adresa elektronickej pošty: sekretariat@armsport.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iná športová organizácia iný šport (pretláčanie rukou) 10.3.1993 10.3.1993
Športový zväz pretláčanie rukou (pretláčanie rukou) 10.3.1993 22.9.2019
Národný športový zväz pretláčanie rukou Word armwrestling federation bez zmluvy / registrácia / člen 23.9.2019

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Kľučár Oliver Amatérsky športovec, pretláčanie rukou (pretláčanie rukou) bez zmluvy/registrácia/člen 27.10.2023
Medveď Andrej Amatérsky športovec, pretláčanie rukou (pretláčanie rukou) bez zmluvy/registrácia/člen 7.10.2023
Brenkus Marek Amatérsky športovec, pretláčanie rukou (pretláčanie rukou) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Caletka Martin Amatérsky športovec, pretláčanie rukou (pretláčanie rukou) bez zmluvy/registrácia/člen 1.6.2016
Spusta Peter Amatérsky športovec, pretláčanie rukou (pretláčanie rukou) bez zmluvy/registrácia/člen 1.10.2018
Sendrei Ali Amatérsky športovec, pretláčanie rukou (pretláčanie rukou) bez zmluvy/registrácia/člen 14.4.2023
Miškovčík Alex Amatérsky športovec, pretláčanie rukou (pretláčanie rukou) bez zmluvy/registrácia/člen 9.9.2022
Markaj Zef Amatérsky športovec, pretláčanie rukou (pretláčanie rukou) bez zmluvy/registrácia/člen 23.2.2023
Yakubov Vladislav Amatérsky športovec, pretláčanie rukou (pretláčanie rukou) bez zmluvy/registrácia/člen 1.3.2023
Yakubov Denis Amatérsky športovec, pretláčanie rukou (pretláčanie rukou) bez zmluvy/registrácia/člen 15.3.2023
Počet činností príslušných FO: 324 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 324

Činnosti príslušných právnických osôb

Názov športovej organizácie Typ právnickej osoby Šport/činnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub pretláčania rukou - Trnava Športový klub pretláčanie rukou bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
AWK Bratislava Športový klub pretláčanie rukou bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Armwrestling klub Dobrá Voda Športový klub pretláčanie rukou bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
AWK Požiarnik Kráľová pri Senci Športový klub pretláčanie rukou bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Armwrestlingový klub MAGNEZIT Revúca Športový klub pretláčanie rukou bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Telovýchovná jednota Spartak Myjava Športový klub pretláčanie rukou bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
AWK Prešov, n.o. Športový klub pretláčanie rukou bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Armwrestling Warrior klub Prievidza Športový klub pretláčanie rukou bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Armwrestling klub Zvolen Športový klub pretláčanie rukou bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Asociácia športových klubov Orava Športový klub pretláčanie rukou bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2016
Počet činností príslušných PO: 14 Zobraziť všetky príslušné PO Počet príslušných PO: 14

Zmluvy

Názov zmluvy Typ zmluvy Platnosť Účinnosť
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č 69/2020 Zmluva o sponzorstve v športe 6.7.2020 6.7.2020
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov Zmluva o sponzorstve v športe 8.7.2020 8.7.2020
Počet záznamov: 2

Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Názov informácie Typ informácie Typ orgánu, ktorý publikuje Platnosť Účinnosť
Zverejňovanie informácií v zmysle ustanovenia § 17 zákona č. 440/2015 Z.z. o športe rozhodnutie najvyšší výkonný 1.1.2022 1.1.2022