Grafická verzia

WINDSCAPE, s. r. o.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16383
IČO: 46113223
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Jána Dekana 1428/13, 85110 Bratislava - Rusovce, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: info@windscape.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub automobilový šport (do vrchu) Slovenská asociácia motoristického športu bez zmluvy / registrácia / člen 22.1.2019

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.