Grafická verzia

UMB BIATHLON TEAM n. o.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16410
IČO: 52759989
Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Sídlo: Národná 739/12, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: melicher@umbteam.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK22 8330 0000 0029 0189 9518

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Melicher Pavel melicher@umbteam.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub biatlon (biatlon) Slovenský zväz biatlonu bez zmluvy / registrácia / člen 7.11.2019
Športový klub lyžovanie (bežecké lyžovanie) SLOVENSKÁ LYŽIARSKA A SNOWBOARDOVÁ ASOCIÁCIA bez zmluvy / registrácia / člen 30.10.2019
Športový klub iný šport () ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy / registrácia / člen 18.8.2022

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Balogová Tamara Amatérsky športovec, lyžovanie (bežecké lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 26.1.2023
Melicher Bruno Amatérsky športovec, lyžovanie (bežecké lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2020 1.1.2024
Znášiková Nina Amatérsky športovec, lyžovanie (bežecké lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.12.2021 1.1.2025
Melicherová Sára Amatérsky športovec, lyžovanie (bežecké lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021 1.1.2025
Hubačová Michaela Amatérsky športovec, lyžovanie (bežecké lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021 1.1.2025
Števulová Nina Amatérsky športovec, lyžovanie (bežecké lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021 1.1.2025
Mikušová Michaela Amatérsky športovec, lyžovanie (bežecké lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021 1.1.2025
Mikušová Mariola Amatérsky športovec, lyžovanie (bežecké lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021 1.1.2025
Kaščáková Diana Amatérsky športovec, lyžovanie (bežecké lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021 1.1.2025
Švarná Sofia Amatérsky športovec, lyžovanie (bežecké lyžovanie) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021 1.1.2025
Počet činností príslušných FO: 13 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 13

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.