Grafická verzia

"Ski club Svidník"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16422
IČO: 51254620
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: 1.mája 110/14, 08901 Svidník, Slovenská republika
Webové sídlo: https://www.facebook.com/pages/category/Sports-Team/Ski-Club-Svidn%C3%ADk-145412572907182/
Adresa elektronickej pošty: jan.kiza12@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: SK57 5200 0000 0000 1785 8185

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub lyžovanie (zjazdové lyžovanie) Slovenská lyžiarska asociácia bez zmluvy / registrácia / člen 8.12.2017 1.12.2020
Športový klub iný šport () ZVÄZ SLOVENSKÉHO LYŽOVANIA bez zmluvy / registrácia / člen 20.9.2019

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Kiza Ján Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 26.11.2020
Pirščová Karin Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 25.9.2019
Barilíková Nelly Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 25.9.2019
Kasarda Marek Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 25.9.2019
Kahanec Matúš Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 25.9.2019
Majdová Katka Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 25.9.2019
Majda Jakub Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 25.9.2019
Gibejová Tamara Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 25.9.2019
Klemová Darina Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 25.9.2019
Paliga Marko Amatérsky športovec, iný šport bez zmluvy/registrácia/člen 25.9.2019
Počet činností príslušných FO: 11 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 11

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.