Grafická verzia

Trenerko s. r. o.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16470
IČO: 52806065
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Terézie Vansovej 62, 91701 Trnava, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: krchenry@yahoo.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Krč Henrich krchenry@yahoo.com

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iná športová organizácia iný šport (tréner pre plávanie) 1.1.2020

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Krč Henrich, Mgr. Usporiadateľ, plavecké športy (plávanie) dobrovoľník 1.1.2020
Krč Henrich, Mgr. Inštruktor, plavecké športy (plávanie) dobrovoľník 1.1.2020
Krč Henrich, Mgr. Tréner, plavecké športy (plávanie) dobrovoľník 1.1.2020
Počet činností príslušných FO: 3 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 1

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.