Grafická verzia

1. Slovenský Laser-Tagový športový klub

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16485
IČO: 30797519
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Pražská 3228/27, 81104 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Webové sídlo: www.lasertag.sk
Adresa elektronickej pošty: info@lasertag.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iná športová organizácia iný šport (laser - tag) 19.5.2010

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.