Grafická verzia

THE GYM, s.r.o.

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16500
IČO: 52373657
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
Sídlo: Kráľovská 796/43, 92701 Šaľa, Slovenská republika
Webové sídlo: www.sank.sk
Adresa elektronickej pošty: thegym@zoznam.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iná športová organizácia iný šport Slovenská asociácia naturálnej kulturistiky bez zmluvy / registrácia / člen 18.5.2019

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Gyuríková Aneta Amatérsky športovec, iný šport (Naturálna kulturistika a fitness) bez zmluvy/registrácia/člen 20.2.2022
Szilágyi Ján Iný športový odborník, iný šport (naturálna kulturistika) bez zmluvy/registrácia/člen 13.1.2020
Tóth Erik Amatérsky športovec, iný šport (naturálna kulturistika) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2012
Levická Mária Amatérsky športovec, iný šport (naturálna kulturistika) bez zmluvy/registrácia/člen 23.7.2017
Počet činností príslušných FO: 4 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 4

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.