Grafická verzia

ZVÄZ ŠPORTOVEJ KYNOLÓGIE SR

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16535
IČO: 31945732
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Partizánska cesta 6883/97, 97401 Banská Bystrica, Slovenská republika
Webové sídlo: www.zsksr.sk
Adresa elektronickej pošty: veronika.piatrova@zsksr.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: SK76 1100 0000 0026 2648 0455
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Kontrolór Email
Bihari Ondrej

Športová činnosť

Údaje nie sú k dispozicii.


Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Bihari Ondrej Kontrolór bez zmluvy/registrácia/člen 20.6.2022
Lengvarský Peter Amatérsky športovec, iný šport (športová kynológia) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Borík Pavel Amatérsky športovec, iný šport (športová kynológia) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Dinková Lenka, Mgr. Amatérsky športovec, iný šport (športová kynológia) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Dovalová Kornélia Amatérsky športovec, iný šport (športová kynológia) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Pelikán Ľuboš Amatérsky športovec, iný šport (športová kynológia) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Chovanová Jana, Mgr. Amatérsky športovec, iný šport (športová kynológia) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
TIŠŤANOVÁ Jana Amatérsky športovec, iný šport (športová kynológia) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2019
Látka Martin Amatérsky športovec, iný šport (športová kynológia) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Mlynka Jozef Amatérsky športovec, iný šport (športová kynológia) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2022
Počet činností príslušných FO: 77 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 77

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.