Grafická verzia

Benitim

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16544
IČO: 42180309
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Fláviovska 1672/43, 85110 Bratislava-Rusovce, Slovenská republika
Webové sídlo: https://benitim.sk/
Adresa elektronickej pošty: benitim@benitim.sk
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: SK54 0200 0000 0029 7783 1851
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Štatutárny orgán Email
Čvapková Andrea andrea@benitim.sk

Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Iná športová organizácia iný šport (nesúťažná všestranná pohybová príprava predškolákov a školákov) 30.6.2010

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
takáč erik Iný športový odborník, iný šport (Pomoc pri športových tréningoch) dobrovoľník 1.11.2023
GONDOĽ Benjamín Iný športový odborník, iný šport (Pomoc pri športových tréningoch) dobrovoľník 1.10.2023
Jaček Jan Iný športový odborník, iný šport (Pomoc pri športových tréningoch) dobrovoľník 1.11.2023
Sobotová Pavlína Iný športový odborník, iný šport (Pomoc pri športových tréningoch) dobrovoľník 1.11.2023
Rafael Klaudia Iný športový odborník, iný šport (Pomoc pri športových tréningoch) dobrovoľník 30.8.2023
Kharlanova Tetiana Iný športový odborník, iný šport (Pomoc pri športových tréningoch) dobrovoľník 1.10.2023
Omasta Emil Iný športový odborník, iný šport (Pomoc pri športových tréningoch) dobrovoľník 15.10.2023
Lehocká Patrícia Iný športový odborník, iný šport (Pomoc pri športových tréningoch) dobrovoľník 1.10.2023
Hovorka Adam Iný športový odborník, iný šport (Pomoc pri športových tréningoch) dobrovoľník 1.10.2023
Vrabcová Nadežda Iný športový odborník, iný šport (Pomoc pri športových tréningoch) dobrovoľník 1.10.2023
Počet činností príslušných FO: 119 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 119

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.