Grafická verzia

"ŠPORTOVÝ KLUB BEST FITNESS SENEC"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16561
IČO: 51000881
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Zemplínska 4244/19, 90301 Senec, Slovenská republika
Webové sídlo: https://www.facebook.com/profile.php?id=1519083024990361&locale=ms_MY&paipv=0&eav=AfZRr9764qWMzbJBCA9jzbu3N0Xk3rNj8mvXlvaMDq9gFUv7rm8yihkBpZr75SZfR-g&_rdr
Adresa elektronickej pošty: martina.sitarova111@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový zväz ju-jitsu (ju-jitsu) 13.7.2017
Športový klub ju-jitsu Slovenský zväz športového ju-jitsu bez zmluvy / registrácia / člen 13.7.2017

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Mäsiar Adam Amatérsky športovec, ju-jitsu (ju-jitsu) bez zmluvy/registrácia/člen 30.9.2023
Prekop Michal Amatérsky športovec, ju-jitsu (ju-jitsu) bez zmluvy/registrácia/člen 30.9.2023
Hrnčár Michal Amatérsky športovec, ju-jitsu (ju-jitsu) bez zmluvy/registrácia/člen 30.9.2023
Böhmová Tatiana Amatérsky športovec, ju-jitsu (ju-jitsu) bez zmluvy/registrácia/člen 30.9.2023
Schwarc Adela Amatérsky športovec, ju-jitsu (ju-jitsu) bez zmluvy/registrácia/člen 30.9.2023
Schwarc Dominik Amatérsky športovec, ju-jitsu (ju-jitsu) bez zmluvy/registrácia/člen 30.9.2023
Dobre Adam Amatérsky športovec, ju-jitsu (ju-jitsu) bez zmluvy/registrácia/člen 30.9.2023
Mäsiar Lukas Amatérsky športovec, ju-jitsu (ju-jitsu) bez zmluvy/registrácia/člen 30.9.2023
Böhm Michal Amatérsky športovec, ju-jitsu (ju-jitsu) bez zmluvy/registrácia/člen 30.9.2023
Böhm Michal Amatérsky športovec, ju-jitsu (ju-jitsu) bez zmluvy/registrácia/člen 30.9.2023
Počet činností príslušných FO: 41 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 36

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Názov Šport Účasť/organizovanie Miesto konania, krajina Začiatok Ukončenie
Grappling Industries VIENNA ju-jitsu (ju-jitsu) Účasť HAKOAH Fitness & Wellness, Wehlistraße 326, 1020 Wien, Austria (Rakúska republika) 5.9.2022 5.9.2022
European IBJJF Jiu-Jitsu Championship 2022 ju-jitsu (ju-jitsu) Účasť PalaPellicone, Rím, Taliansko (Slovenská republika) 14.2.2022 20.2.2022

Športové výsledky

Umiestnenie Typ podujatia Šport/odvetvie Disciplína Športovci
3. miesto ME-MED-MESO ju-jitsu (ju-jitsu) European IBJJF Jiu-Jitsu Championship, Brazílske jiu-jitsu Sitár Martin

Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.