Grafická verzia

"ŠPORTOVÝ KLUB BEST FITNESS SENEC"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16561
IČO: 51000881
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Zemplínska 4244/19, 90301 Senec, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: martina.sitarova111@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový zväz ju-jitsu (ju-jitsu) 13.7.2017

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Čerňan Matej Amatérsky športovec, ju-jitsu (ju-jitsu) bez zmluvy/registrácia/člen 22.6.2021
Šurka Marián Amatérsky športovec, ju-jitsu (ju-jitsu) bez zmluvy/registrácia/člen 10.6.2021
Šurka Marián Tréner, ju-jitsu (ju-jitsu) dobrovoľník 10.6.2021
Sitár Martin Profesionálny športovec, ju-jitsu (ju-jitsu) bez zmluvy/registrácia/člen 13.7.2017
Sitár Martin Tréner, ju-jitsu (ju-jitsu) dobrovoľník 31.5.2021
Sitárová Natália Amatérsky športovec, ju-jitsu (ju-jitsu) bez zmluvy/registrácia/člen 13.7.2017
Počet činností príslušných FO: 6 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 4

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Umiestnenie Typ podujatia Šport/odvetvie Disciplína Športovci
3. miesto ME-MED-MESO ju-jitsu (ju-jitsu) European IBJJF Jiu-Jitsu Championship, Brazílske jiu-jitsu Sitár Martin

Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.