Grafická verzia

The Wave by RDS ART Group

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16566
IČO: 52376591
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Laurinská 213/14, 81101 Bratislava-Staré Mesto, Slovenská republika
Webové sídlo: www.eiverparkdanceschool.sk
Adresa elektronickej pošty: rds@riverparkdanceschool.sk; lrychelova@gmail.com
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub tanečný šport (akrobatický rokenrol) Slovenský zväz tanečných športov 30.11.2019

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Žanonyová Nela Amatérsky športovec, tanečný šport (Disciplíny IDO a módne tanečné štýly) bez zmluvy/registrácia/člen 11.1.2023
Kreheľová Gréta Amatérsky športovec, tanečný šport (Disciplíny IDO a módne tanečné štýly) bez zmluvy/registrácia/člen 25.5.2022
Čengelová Dorota Amatérsky športovec, tanečný šport (Disciplíny IDO a módne tanečné štýly) bez zmluvy/registrácia/člen 25.5.2022
Šťastná Margaréta Amatérsky športovec, tanečný šport (Disciplíny IDO a módne tanečné štýly) bez zmluvy/registrácia/člen 21.1.2023
Sotnyk Varvara Amatérsky športovec, tanečný šport (Disciplíny IDO a módne tanečné štýly) bez zmluvy/registrácia/člen 25.1.2023
Rovenská Juliana Amatérsky športovec, tanečný šport (Disciplíny IDO a módne tanečné štýly) bez zmluvy/registrácia/člen 21.1.2023
Pšenáková Lucia Amatérsky športovec, tanečný šport (Disciplíny IDO a módne tanečné štýly) bez zmluvy/registrácia/člen 21.1.2023
Procházková Paulína Amatérsky športovec, tanečný šport (Disciplíny IDO a módne tanečné štýly) bez zmluvy/registrácia/člen 21.1.2023
Paľková Ella Amatérsky športovec, tanečný šport (Disciplíny IDO a módne tanečné štýly) bez zmluvy/registrácia/člen 21.1.2023
Olekszy Jozef Amatérsky športovec, tanečný šport (Disciplíny IDO a módne tanečné štýly) bez zmluvy/registrácia/člen 21.1.2023
Počet činností príslušných FO: 121 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 120

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.