Grafická verzia

"Volejbalový klub Orava Dolný Kubín"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16581
IČO: 31916848
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Dukelských hrdinov 2038/1, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub volejbal (volejbal) Slovenská volejbalová federácia bez zmluvy / registrácia / člen 24.7.2023
Športový klub volejbal (plážový volejbal) Slovenská volejbalová federácia bez zmluvy / registrácia / člen 21.9.2023

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Záhorová Eliška Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Ťapajáková Linda Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Valuchová Noemi Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Urbanová Kristína Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Tomagová Katarína Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Záchelová Nela Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Nuttová Klaudia Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Hrabovcová Ema Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Palugová Tatiana Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Kutlíková Nikola Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Počet činností príslušných FO: 87 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 87

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.