Grafická verzia

"Volejbalový klub Orava Dolný Kubín"

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16581
IČO: 31916848
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Dukelských hrdinov 2038/1, 02601 Dolný Kubín, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub volejbal (volejbal) Slovenská volejbalová federácia bez zmluvy / registrácia / člen 1.1.2021

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Šochová Eliška Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Dotková Michaela Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Priesolová Lenka Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Flajsová Sabína Emma Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Batunová Lucia Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Janíková Nina Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Kráľová Patrícia Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Kráľová Kristína Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Bobrík Matej Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Eliašová Alexandra Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Počet činností príslušných FO: 66 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 66

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.