Grafická verzia

VK Michalovce

Všeobecné informácie

Identifikátor právnickej osoby: 16590
IČO: 42242827
Právna forma: Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)
Sídlo: Močarianska 6008, 07101 Michalovce, Slovenská republika
Webové sídlo: -
Adresa elektronickej pošty: -
Účet na príspevok uznanému športu: -
Účet na dotácie zo štátneho rozpočtu: -
Účet na príspevok na národný športový projekt: -
Účet na príspevok na športový poukaz: -
Účet na sponzorský príspevok: -

Právnická osoba má spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov.


Športová činnosť

Typ právnickej osoby Šport/činnosť Príslušnosť Právny titul Začiatok Ukončenie
Športový klub volejbal (volejbal) Slovenská volejbalová federácia bez zmluvy / registrácia / člen 1.9.2019

Činnosti príslušných fyzických osôb

Iba talentovaní hráči

Priezvisko a meno Názov činnosti Právny titul Začiatok Ukončenie
Rožoková Laura Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 24.7.2023
Doničová Veronika Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Lipčáková Viktória Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Kalaninová Nina Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Macková Bianka Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Ivanková Daniela Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Hanuščáková Damiána Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Šestáková Liliana Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Wojtovičová Ivana Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Pirčová Patrícia Amatérsky športovec, volejbal (volejbal) bez zmluvy/registrácia/člen 1.1.2021
Počet činností príslušných FO: 41 Zobraziť všetky príslušné FO Počet príslušných FO: 41

Činnosti príslušných právnických osôb

Údaje nie sú k dispozicii.


Zmluvy

Údaje nie sú k dispozicii.


Porušení povinnosti

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové podujatia

Údaje nie sú k dispozicii.


Športové výsledky

Údaje nie sú k dispozicii.


Povinne zverejňované informácie

Údaje nie sú k dispozicii.